Bornyú szemek, paraszti furfang. Esti Mese

Eccer volt hol nem volt volt eccer egy paraszt, na nem azt csinálta, mármint a fődmívességet, hanem mert úgy nézett ki, olyan nabbajúszú ... 

Nagy kérdést tettek fel neki, ja nem! Kérdés nem volt, aszonták neki, hogy itten kell aláírni esztet a papírost, óvasni tudott, előtte átböngészte az irománt de jó hosszú vót...

Virágvasárnapja  délutányán  tán még hallá  is odafennbül a Várbul, valami csőcselék mozog alant, ottan vonúgat, temérdek. Népe. Is.Óbégatának.Nem hallá mit kántának.

A tévébe ami nékije be van fizetve, ottan valami migrácsokrú van szó , meg azoknak a gazdájukró a Csórosrú, ja az nem, azok mivagyunk, szóval a Sórósról. Nem léve pallérozottab ettű amit ottan mondanának neki egypercbű.

Aszt gondúta, ennek köze van az bizonyos Lex CEU irománhó. Gondúkodott sokat,feje belesajdút. Ezt kéne pecséttyive ellátni.A Törvént. 

De ha nem írja alant, oda a nevit, akkó mi van, gondúkodott.

Derengedett neki valami a fejibű. Alá neki az istenyit! Nosza legott is alá!Íromén!

Hát még visszavan idejibű 1800 früstük, öbéd, meg némi vacsorka, közpotyón. Pécázás mindég. Lánykájának zsebpíz az Óperenciján túlra, mög a stafírung. Testvírínek tanajtóminyiszter mellett konc.

Mög olybá  jó előáni a csinadrattákon ottan  látok mindönt, amikó zászlót libbentenek , möga rezesbandahúzza, csattognak a csizmák . minta búcsúba otthun Csornyán.

Ó. Szóva látok mindönt amit köll. Amit mög nem köll aszt mög, mög mongyák, hogy nem köll vagy izenik néköm, az nyikhaj koronastrázsa a szipus,  a Takony, ja nem Habony! Mög a Tóni. Sok bút nem okoznak me ritkásan látom űket. Égy baj van ezze az egéssze, a Cár helytartója ide akar lakni. Sebaj azzal, csak ada valami lakot azután es.

Így gondolkoda Fúrmányos ! Alá!Írom!Én! Oszt! Alászógája,Még öt esztedejig!

A mesének vége. Vége?

 

Ps. tudom lehetett volna még ezen dolgozni de az ideg most is szét üt, ennyire tellett.

Politológusok, hirmagyarázók, véleményvezérek, meg sok turettes tikkelő három napja azt elemezték miket fog csinálni a János! Hogy eszt, hogy aszt. Na nem sokat bíbelődött. Puff.Ennyi.Végül is ez volt az igazi sallangmentes megoldás.Hurrá nyaralunk!Tovább!

 

 bornyu head

Szerző: semmitmondo

Share This Post On

This website content was created with the help of Ultimate Tinymce!