A Négy Szín felbosszantotta a Degenerált Pártot

Na szóval lemosták a Kétfarkúak performanszát Pécsen.

Talán ezt kellett volna nekik felfesteni. Szerintem.

Szerinted ?

narancs-valami

Ki a degenerált?

A szavazást lezártuk

És abban nagyon bízom, hogy bírósági tárgyalás lesz !

Magyarország Alaptörvényének XXVIII. cikke rögzíti a tárgyalás nyilvánosságának alapelvét azzal, hogy kimondja: mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.

A nyilvánosság követelménye garanciális jelentőségű alapelv: biztosítja az igazságszolgáltatás működésének átláthatóságát, ellenőrizhetőségét. A társadalmi ellenőrzés lehetősége hozzájárul ahhoz, hogy a bíróságok és az eljárásban részt vevő más hivatalos személyek valóban függetlenül és pártatlanul, kizárólag a törvényeknek alárendelten járjanak el. Ez pedig nem csupán az adott eljárásban résztvevő felek, hanem az egész társadalom érdeke.

És fagyi visszafog nyalni!

Szerző: semmitmondo

Share This Post On

This website content was created with the help of Ultimate Tinymce!